svn_add

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_addSchedules the addition of an item in a working directory

Descrierea

bool svn_add ( string $path [, bool $recursive = TRUE [, bool $force = FALSE ]] )

Adds the file, directory or symbolic link at path to the working directory. The item will be added to the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Parametri

path

Path of item to add.

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

recursive

If item is directory, whether or not to recursively add all of its contents. Default is TRUE

force

If true, Subversion will recurse into already versioned directories in order to add unversioned files that may be hiding in those directories. Default is FALSE

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Exemple

Example #1 svn_add() example

In a working directory where svn status returns:

$ svn status
?      foobar.txt

...this code:

<?php
svn_add
('foobar.txt');
?>

...will schedule foobar.txt for addition into the repository.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top